Gemlik Gübre Fabrikası

 • Müşteri: Gemlik Gübre A.Ş.
 • Yer: Bursa
 • Yakıt Türü:
 • Tamamlanma Tarihi: 2014
 • Proje Kapsamı:

1) “D” tip Su Borulu Kazan (50 ton/h)

 • Mekanik Kapsam
 • Detay Mühendislik ve İmalat Resimleri
 • Malzeme Tedariği
 • İmalat
 • Montaj
 • Devreye Alma

2) Kızdırıcı Demetlerinin Tamiri

 • Mekanik Kapsam
 • İmalat
 • Montaj

3) İzolasyon

 • Montaj