İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 

Efor Endüstriyel Tesisler Montaj, İmalat ve İnşaat A.Ş. olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Efor Endüstriyel Tesisler Montaj, İmalat ve İnşaat A.Ş.’nin 1998 yılından bu güne faaliyet gösterdiği enerji sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, “’Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Ortamı” sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Tüm imalat ve montaj süreçlerimizde, her kazanın önlenebilir olduğu ilkesiyle hareket ederek, “Sıfır Kaza” hedefiyle, geçmiş tecrübelerimizden yararlanarak, riskleri en aza indirgemeye çalışmakta ve kendimizi sürekli geliştirmekteyiz. Tüm aktivitelerimiz dünya çapındaki İş Sağlığı ve Güvenliği standartları doğrultusunda gerçekleşmekte olup, gerekli eğitim, süreçler ve sistemler ile desteklenerek, tüm firma personeli tarafından benimsenmesi sağlanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği tüm çalışmalarımızda birinci önceliğimizdir.

İSG Yönetim Sistemimizi geliştirmek adına;

  • Sektörüne uygun ulusal ve uluslararası standartlara, mevzuatlara, İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa ve ilgili yönetmeliklere uymayı,
  • Müşteri şartlarını, ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlamayı ve karşılamayı,
  • Sıfır kaza felsefesi ile çalışmalarını sürdürmeyi,
  • İSG risk değerlendirmelerini kontrol altına almayı ve riskleri minimize etmeyi,
  • Tehlikeli ortamların bertaraf edilmesi, güvenli ve ergonomik bir çalışma ortamı oluşturması için zaman ayıran çalışanları desteklemeyi, çalışma ortamında yapılan bu tür iyileştirme çalışmalarına katılarak çalışanları desteklemeyi,
  • Acil durumlara hazırlıklı olmayı,
  • Çalışanların sağlıklarını korumak için gerekli tedbirleri almayı, yaralanma ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli faaliyetleri yürütmeyi,
  • Firmamızda müşteri, ziyaretçi ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı,
  • Yönetim sistemlerinin etkinliğinin arttırılmasını sağlamayı, sürekli iyileştirme kapsamında çalışanların gelişimlerini sağlamayı ve eğitimler düzenlemeyi,
  • İSG hedeflerine ulaşmak için gerekli faaliyetleri yerine getirerek, hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi,

 

Üst Yönetim olarak taahhüt ederiz.

 

 

 

Genel Müdür