İmalat

Su Borulu Kazanlar ( D-tip, O-tip)

Atık Isı Kazanları

a. Dram
b. Degazör, Blöf, Flaş, Hava ve Proses Tankları
c. Yanma Odası Panel Duvarları
d. Yüksek Basınçlı Eşanjörler
e. Isıtıcılar
f. Evaporatör
g. Kızdırıcı
h. Ekonomizer
i. Santral Borulama Ön İmalatları

ESP

FGD

Kalsiner

Luvo Paketleri

Hava ve Baca Gazı Kanalları

Bacalar

Kül ve Kömür Taşıma Sistemleri

Silolar, Bunkerler ve Siklonlar

Saha ve Depolama Tankları

Çelik Konstrüksiyon İşleri / Elemanları

İnşaat İşleri

HES Hidromekanik Ekipman İmalatları

Yüksek Basınçlı, Akışkan Yataklı Termik Santral Kazanları