Kalite Standartları

Efor Endüstriyel Tesisiler Montaj, İmalat ve İnşaat A.Ş. genel müdürüne direkt olarak bağlı olan bağımsız kalite departmanımız, imalat veya montaj öncesinde tüm detayları inceler ve yönetimin ilgili tüm kararları onaylar. Prosesleri imalat ve montaj olarak iki ana kısımda inceleyen kalite departmanı, her bir proje için;

 • Proje değerlendirmesi,
 • Kalite planının hazırlanması,
 • Denetim ve test planında (ITP) tanımlanmış tüm testlerin organizasyonu ve uygulanması

adımlarını müşteri adına projenin kalite sorumluluğu kapsamında üstlenir.

Efor Endüstriyel kalite departmanı kapsamını;

 • İmalat
  1. Basınçlı Birimler
  2. Basınçsız Birimler
 • Montaj

olarak sınıflandırmıştır.

1) İMALAT

Basınçlı Birimler

Kalite departmanı, basınçlı ekipman ve parçalar konusunda Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/EC ‘yi kendisine referans alır. Yapılacak basınçlı birimin tehlike kategorisine göre PED ‘in 10. maddesinde tanımlanmış ve PED ‘in Ek II ‘sinde daha detaylı ele alınmış modüllerden uygun olanı seçer. Seçilen modül doğrultusunda PED ‘de kabul gören EN 12952 ve EN 13445 standart serilerine göre imalatın her bir prosesini kontrol edip onaylar. Onay aşamasından sonra Avrupa Birliği standartlarına göre birim doğrulaması yapılır. Ürün veya parça için Conformance European (CE) etiketi işaretlenir. Seçilen modül doğrultusunda imalat öncesi denetim ve test planı oluşturulur. Müşteri ve onaylı yetkili kuruluş için tanımlanmış kontrollerde bekleme ve tanıklık noktaları oluşturulur. Hassas bir kontrol mekanizması sayesinde sıfır hata ile basınçlı kap ve kazan imalatı müşteriye teslim edilir. Efor Endüstriyel, ASME basınçlı kaplar ve kazan kodlarının ilgili direktiflerine göre basınçlı kap ve kazan işlerini taahhüt eder.

Kalite departmanı ergitme kaynakları için genel kalite şartlarını ISO 3834-2 belgesiyle sağlamaktadır.

Efor Endüstriyel kalite departmanı;

 • İmalat tipine göre, çelik kaynakçılarını EN 287-1+A2(ISO 9606-1), alüminyum kaynakçılarını ise  ISO 9606-2 ile   sertifikalandır.
 • Diğer ulusal kodlar olan; ASME Sec IX,EN 13067, API 1104,AWS D1.5 ve AWS B2.4 standartlarına göre müşteriye isteğiyle kaynakçı sertifikalandırılması yapılır. (WQT)
 • Robotik Kaynak yöntemleri için ise EN 1418 veya ASME Sec IX AWS D1.1 gibi ulusal standartlarda kaynakçıyı sertifikalandırır.
 • Kaynak yöntem onaylarını ise EN ISO 15610-15614 ASME SEC IX Standard serisine göre yapar.(WPQR,WPAR)
 • Onaylanmış WPQR ile EN 15609-1’e göre WPS ‘ini hazırlar.
 • Proses sonrası kaynak  dikişlerinin kalite seviyesi için EN 5817 Class-B seçilir.
 • Kaynak sonrası kontrol ve inceleme için EN 12062 (ISO 17635) standardını %100 uygular ve bu standartlar dahilinde NDT (MT,VT,UT,PT,RT,ET, Phased Array and Time Of Flight Diffraction) proseslerini gerçekleştirir.
 • Boyut denetimi, somun sıkılık denetimi, hizalama denetimi gibi mekanik denetimleri PED 97/23/3C veya ASME basınçlı kaplar ve kazan kodu diğer Avrupa Birliği standartlarının ilgili direktiflerine göre test edip onaylar.  Zamanında yapılan denetimler ile müşteriye sıfır hata ile ürün teslim edilir.
 • Kalite departmanı, imalatını yapacağı basınçlı birimler için malzemeleri EN 12952-2, EN 13445-2 ve ASME Sec II gibi ulusal basınçlı kaplar, su borulu termik santral kazanları ve parçaları, basınca maruz kalan parçalar için malzemeler standartlarına göre onaylar.

Kalite departmanı malzeme seçiminde;

 • Harmonize Avrupa Malzeme Standartları,
 • Avrupa Malzeme Bilgi Yaprakları (European Material Data System, EMDS),
 • ASME Sec II,
 • Özel malzeme değerlendirmelerini (EN 764-4) kullanır.

Malzemeler kendisiyle ilgili EN 12952-2’de atfedilmiş standartlara göre sertifikalı EN 10204 3.1 ve 3.2 sertifikalarıyla ve kaynak dolgu malzemeleri de EN 10204 2.2 sertifikası ile imalata aktarılır.

Tüm proses ve kontroller için dokümantasyon tutulur ve kayıtlar PED ‘de seçilen modülün istediği süre zarfı boyunca (en az 10 yıl) saklanır.

Basınçsız Birimler

Efor Endüstriyel, kalite şartlarını DIN 18800-7 Class-E Sertifikası ile garanti altına almıştır. Basınçlı birimler için uygulanan %100 izlenebilirlik ve kontrol, DIN 18800-7’ye ve atfedilen standartlara göre yapılır. İmalat öncesi çelik yapının tehlike kategorisine göre bir sınıf seçilir, bu doğrultuda denetim ve test planı ile kalite aktivasyonu başlar. İmalat ve kontrol proseslerinin her bir aşaması belgelendirilir ve DIN 18800’de seçilen sınıf referans alınarak belgeler arşivlenir.

2) MONTAJ

İmalatı yapılan basınçlı ve basınçsız birimlerin montajı için kalite departmanı ilgili standartlar dahilinde montaj öncesi metot beyanı (Method of Statement) yayınlar ve önceden hazırlanmış denetim ve test planına göre kurulum aşamalarını kontrol eder.

Kalite departmanı sertifikaları;

 1. EN ISO 9001:2008, DVS tarafından
 2. EN ISO 9001:2008, NISSERT tarafından
 3. DIN EN ISO 3834-2, GSI SLV tarafından
 4. DIN 18800-7 CL-E, GSI SLV tarafından
 5. ASME A,U,S,PP Stamps (Pre-Qualification of Certification)
 6. OHSAS 18001:2007, (imalat için) TCS tarafından
 7. OHSAS 18001:2007, (kurulum ve saha işleri için) TCS tarafından
 8. ISO 14001:2004, FQC tarafından

alınmıştır.