Çevre Politikamız

Efor Endüstriyel Tesisler Montaj, İmalat ve İnşaat A.Ş. olarak, faaliyet gösterdiğimiz Enerji Sektöründe çevre ile etkileşimlerini gözden geçiren, çevreyi koruma bilincini tüm paydaşlarına aşılamayı görev ve sorumluluk olarak görmekte; çevresel etkileri ortadan kaldıracak veya en aza indirecek teknolojileri kullanmaktadır.

Efor Endüstriyel Tesisler olarak;

  • Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi ve bu yönde çevre yönetim sistemimizi geliştirmeyi,
  • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun teknoloji kullanmayı,
  • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımızı ve tedarikçilerimizi bilinçlendirerek, katılımlarını sağlamayı bu amaç doğrultusunda eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
  • Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içeresinde bulunmayı,
  • Üretim, taşıma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmeyi ve çevre kirlenmelerinin önlenmesini,
  • Enerjinin ve doğal kaynak tüketiminin en aza indirilmesi yolu ile çevrenin korunmasını sağlamayı

Üst Yönetim olarak taahhüt ederiz.

 

 

 

                                                                                                                                                                      Genel Müdür