Mühendislik ve Danışmanlık

MÜHENDİSLİK & DANIŞMALIK:

Efor Endüstriyel bünyesindeki mühendislik departmanı, termik santraller ile ilgili mühendislik çalışmaları konusunda kapsamlı müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Mühendislik hizmetleri;

 • Santral sahasının genel yerleşimi ve inşaat işleri
 • Buhar kazanları
 • Buhar türbinleri
 • Mekanik sistem alt yapısına ait inşaat işleri
 • Buhar türbini soğutma sistemi (soğutma kulesi ve diğer yardımcı ekipmanlar)
 • Kömür taşıma sistemleri
 • Kül toplama ve transfer sistemleri
 • Kireçtaşı depolama ve transfer sistemleri
 • Tesis yardımcı donanımları
 • Tesisi için gerekli teknik ile idari binalar ve altyapı tasarımları
 • Soğuk testler
 • Enerji santralinin tek hat diyagramı çizimi ve kısa devre değerleri hesaplanması
 • Enerji santralinin  elektrik sistemi
 • Şalt saha sistemi
 • Enerji santralinin ölçüm ve kontrol sistemleri (enstrümantasyon ve kontrol)
 • Devreye alma için kabul testleri, test sonuçlarının kontrolü ve hesaplanması
 • Tüm detay mühendislik hesaplamaları ve teknik şartname hazırlama

Danışmanlık hizmetleri;

 • Fizibilite hazırlanması
 • Santral ile ilgili ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) esas bilgilerin verilmesi
 • İdari ve teknik şartnamelerin hazırlanması
 • Teklif değerlendirme apoteknorge ve sözleşme görüşmeleri
 • Lisans alma konusunda destek
 • Temel ve kavramsal tasarım
 • İhalelerin gerçekleştirilmesi ve satın alma
 • Proje yönetimi
 • Yapımcı firmaların detay dizaynlarını inceleme ve rapor hazırlama
 • Kalite kontrol süpervizörlüğü
 •  Saha süpervizörlüğü ve yönetimi
 • Fabrika testleri ve kontrolü
 • Devreye alma ve performans testlerinde destek ve süpervizörlük
 • Santral işletme eğitimi
 • Santral işletme yönetimine destek

gibi geniş bir alanda çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Firmamız 1998’den beri mühendislik ve danışmanlık hizmetinin yanı sıra enerji santrallerine rehabilitasyon hizmeti de vermektedir. Bu nedenle Efor Endüstriyel, Türkiye’deki enerji santrallerini çok iyi tanımaktadır. Ayrıca birimlerindeki fizibiliteyi arttırmak için gerekli önerileri sağlama ve teknik sorunlara çözüm bulma konusunda yeterli deneyime sahiptir. Şirketimiz, enerji sektöründe santral ve işletme yönetimi dahil olmak üzere her kademede çalışmış deneyimli personelleri bünyesinde bulundurmaktadır.